Nyheter

11.04.2022

Til alle medlemmer i Fiske Båtforening

Som sikkert mange av dere har fått med seg har vi nå startet med Havneweb for Fiske Båtforening. Havneweben vil være med på å gjøre hverdagen mye enklere både for styret, og alle medlemmer i havna. Med dette verktøyet får man full oversikt over havnen til enhver tid. Vi vil enkelt finne fram til informasjon, båtplasser, vaktlister, fakturaer etc.

Les mer …

Til alle medlemmer i Fiske Båtforening

Følgende styremedlemmer og varamenn ble valgt på Fiske Båtforenings sitt årsmøte 28.03.2022:

 

Styreleder,  Knut W Eriksen Mob: 928 96 701

Havneleder / Nestleder, Trond Dahler Mob: 906 54 213

Styremedlem / Vaktleder, Lasse Christoffersen Mob: 950 59 200

Kasserer, Kjell Hovland Mob: 901 19 887

Sekretær, Yvonne Meller Mob: 99517475

Vara, Roar James Johansen Mob: 992 17 011

Vara, Reiulf Been Mob: 909 27 051

 

Som sikkert mange av dere har fått med seg har vi nå startet med Havneweb for Fiske Båtforening. Havneweben vil være med på å gjøre hverdagen mye enklere både for styret, og alle medlemmer i havna.
Med dette verktøyet får man full oversikt over havnen til enhver tid.
Vi vil enkelt finne fram til informasjon, båtplasser, vaktlister, fakturaer etc.

 

De fleste av dere har nå blitt kontaktet av styret vedrørende personlig informasjon rundt gjeldende båtplass (navn, adresse, tlf og mail etc).
Dette er en del av arbeidet med å få lagt inn alle opplysninger til det nye programmet. Det oppfordres til at alle medlemmer oppretter en egen mail i nærmeste fremtid.

 

Et resultat av dette vil bli at fakturaer fremover sendes til alle medlemmer på mail. På fakturaen vil det også informeres om når den enkelte skal ha sin vakt i havna. Det vil også bli sendt purring på fakturaer, samt påminnelse på vakt pr SMS(melding) på telefon.

 

OM HAVNEWEB:

Havneweb blir tilgengelig når du/dere blir godkjent som medlem av Fiske Båtforening. Innlogging vil da bli sendt via SMS.  

Klikk her for å logge inn på Havneweb

Denne linken finner du også på vår egen nettside: fiske-baatforening.no meny valg Havneweb.

 

Når man har logget seg inn på Havneweb kommer du på forsiden til Fiske Båtforening og din egen side på Dashboard. Alle medlemmer skal legge inn gjeldende informasjon på Brukerinfo og Båt og båtplass.

 
Service plass / Bil Parkering:

Serviceplassen er ikke parkeringsplass. Respekter dette! Vaktene kan parkere her i vakttidsrommet.

Se eget skilt.

 
Annen informasjon:

Vi jobber kontinuerlig med denne siden så følg med.

 

Skulle det være noen spørsmål rundt noe av dette er det bare å kontakte oss!

 

Med vennlig hilsen
Styret