Fiske

Båtforening

Ren og ryddig båthavn

En ren og ryddig båthavn er et felles ansvar, og til glede for alle. Dette gjelder også din egen båt.

Tenk miljø, kast ikke søppel fra deg hverken på land eller i vann.

Brukte batterier settes i kasse ved siden av styrebua ved nedgang til E brygge.

Gammel olje helles på tanken ved siden av styrebua, ikke sett igjen olje på kanner o.l , da dette blir hentet av tankbil som suger tanken tom.

Din nøkkel til brygge-porten passer også til hengelåsen på batterikassen. 

Takk for at du rydder opp etter deg!


Vaktordning

En av de få pliktene medlemmene i Fiske Båtforening har, er å gå vakt i havna. Dette er viktig både for å overholde ro og orden, og for at tyveri og hærverk skal holdes på et absolutt minimum.

Vi minner om at den som er satt opp på vaktlisten selv er ansvarlig for å gå vakt, eventuelt å skaffe stedfortreder dersom det er behov for det.

Se mer informasjon ved å klikke på linken under:


- Instruks til deg som går vaktStedfortreder vakt 2020

Dersom den som er satt opp på vakt ikke møter opp, eller du vil kjøpe deg fri fra vakten din, så skal vaktleder kontaktes. Det koster kr. 2.000,- å kjøpe seg fri fra vakt etter avtale. Ved uteblivelse fra oppsatt vakt blir man pålagt et gebyr på kr. 2.500,-.

Kontakt vaktleder Karin Helle, tlf 93 600 107.

Dersom man ikke får kontakt med vaktleder, skal en av de andre i styret kontaktes.

 

Dokumenter

Klikk på linkene under for å vise pdf dokumentene: