Fiske

Båtforening

Utbedring A-molo

Styret har finmålt, beregnet og sett på hva som er praktisk mulig når det gjelder legging av uteliggere på 3,5m plasser. Beregning viser at det ikke er mulig å få til det antall plasser som var planlagt, dette prosjektet er skrinlagt inntil videre.

 

Bølgedemper 01.01.2016

Styret har startet prosessen igjen med Arild Norum i spissen, om og erstatte bølgedemperen med stein. Dette da vi har hatt en ganske tøff høst i 2015 med en del skader på noen båter som ligger ytterst på A-moloen. Denne saken vil naturlig vis  ha noe behandlingstid da det blant annet må søkes kommunen om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.