Nyheter

Sommer og båtsesong

Vi ønsker våre medlemmer en god og trygg båt sommer!

Styrets sammensetning

På grunn av dødsfall og sykdom er styrets sammensetning endret fram til årsmøtet.